Column1 Column2 Column3 Column4 Column5 Column6 Column7 Column8 Column9 Column10 Column11 Column12 Column13 Column14 Column15 Column16 Column17 Column18
Roll No  Applicant Name Applicant Gender ENG MAR POE AAC PBO CFS Result Signature
Incentive Theory Internal Theory Internal Theory Internal Theory Internal Theory Internal Theory Practical
449201 ABHISHEK AMARDIP RATHOD M 17 14 20 0 11 9 11 14 28 0 5 33 FAIL
449202 ACHAL DEORAO RATHOD F 21 14 20 15 13 13 6 14 27 16 10 15 FAIL
449203 AJAY URKUDA KANAKE M 16 13 26 14 8 12 6 0 15 15 13 29 FAIL
449204 AJINKYA BHAIYAJI WARHADKAR M 4 0 17 0 11 0 7 0 17 17 14 AA FAIL
449205 AKANKSHA RAJU CHANDURKAR F 33 17 35 15 14 13 9 9 38 17 26 35 FAIL
449206 AKASH BHASKAR GANDHEWAR M 3 39 14 39 15 21 9 17 14 17 14 26 28 FAIL
449207 AKASH KISHOR MALIKAR M 3 55 17 36 15 34 14 14 16 35 15 26 34 FAIL
449208 AKASH MADHAV MESHRAM M 24 14 32 15 7 11 7 12 21 16 15 28 FAIL
449209 AKASH VINOD DEMEWAR M 39 14 43 14 9 12 12 14 24 14 25 28 FAIL
449210 AKSHAY SHANKAR SIDAM M 62 16 44 15 43 14 20 16 50 16 48 35 FAIL
449211 AKSHAY UTTAMRAO DARUNDE M 32 15 32 16 19 15 15 15 32 16 24 33 FAIL
449212 KHAN ALBINA SAMIULLA KHAN  F 32 15 32 16 11 16 17 15 38 16 33 35 FAIL
449213 ANIKET RAJU RATHOD M 3 12 14 33 13 3 9 6 14 32 15 26 29 FAIL
449214 ANUP SUNILRAO MESHRAM M 24 14 35 15 6 12 10 8 22 16 20 34 FAIL
449215 ANURAG ARJUN NAGBHIDKAR M 14 15 16 15 4 8 2 15 7 16 8 31 FAIL
449216 ASHISH RAJU RATHOD M 23 15 42 15 18 12 8 8 39 17 24 29 FAIL
449217 ASHISH RAJESH ZAZOTE M 6 0 25 0 3 0 3 0 15 16 16 33 FAIL
449218 FUZAIL ASHRAF BAIG AYYUB BAIG M 36 17 22 15 20 15 32 16 32 17 24 35 FAIL
449219 ASHUTOSH SANTOSH THORAT M 26 15 20 14 12 11 21 15 18 16 26 32 FAIL
449220 ASHVINI ASHOK SHINDE F 32 0 32 0 17 9 17 9 22 14 17 AA FAIL
449221 ASHVINI DASRATH NALKANDE F 8 0 32 14 9 0 3 0 9 14 11 29 FAIL
449222 ASHWINI MADHUKAR PIMPALE F 17 16 25 14 17 13 11 16 21 15 16 31 FAIL
449223 BHAGYASHRI MOHAN ADE F 19 15 24 15 19 14 11 15 22 17 27 34 FAIL
449224 BHAVESH VINOD JOSHI M 41 15 32 14 37 16 50 16 46 16 35 28 PASS
449225 BHAVANA LAXMAN KANAKE  F 20 14 24 14 11 14 2 14 18 16 24 33 FAIL
449226 CHANCHAL MOHAN CHAVHAN M 14 14 32 14 12 15 7 15 22 17 15 35 FAIL
449227 CHETAN GAJANAN PENDOR M AA 0 AA 0 AA 0 AA 0 AA 0 AA AA FAIL
449228 GANESH MAHADEV PAWAR M 16 15 11 13 5 8 4 14 13 15 20 31 FAIL
449229 GANESH SURESH TALMALE M 2 0 9 0 6 0 5 0 5 15 6 28 FAIL
449230 GAURAV RAMKRUSHNA TOTEWAR M 20 14 13 13 10 0 8 0 17 15 26 28 FAIL
449231 GAYATRI MORESHWAR MENDHE F 43 17 46 16 35 14 17 15 22 17 36 35 FAIL
449232 GOKUL SANDIP RATHOD M 23 14 32 14 9 12 11 14 24 16 24 30 FAIL
449233 JAYASHRI VASANTA CHAVHAN F 18 0 43 0 19 13 6 0 22 16 18 35 FAIL
449234 KAJAL TUKARAM NAITAM F 7 14 AA 15 AA 8 AA 9 AA 16 AA 34 FAIL
449235 KIRTI RAJESH DARVANKAR F 24 15 33 15 16 8 9 14 25 17 29 30 FAIL
449236 KRISHNA MURARI SHARMA M 45 14 32 14 15 12 41 14 32 16 31 33 FAIL
449237 KUNDAN DHANRAJ BILORIYA M 32 14 22 14 21 15 17 15 26 17 31 34 FAIL
449238 SHAH MAFAZ NAIMA  MOAZZAM F 52 15 33 15 38 16 27 15 44 16 27 34 PASS
449239 MAMTA DINKAR ATRAM F 13 14 25 14 23 14 5 14 14 16 12 34 FAIL
449240 MAROTI SHALIK PENDOR M 42 15 42 16 41 13 34 15 35 15 36 30 PASS
449241 MOHIT  MUKINDA INDORKAR M 33 0 24 0 2 0 8 0 17 0 21 27 FAIL
449242 MONIKA PAVAN GADDAMWAR F 36 14 43 15 9 15 32 9 28 16 24 35 FAIL
449243 NIRMALA RAMA KUMARE F AA 13 AA 0 AA 0 AA 0 AA 16 AA 29 FAIL
449244 NISHANT SURESH MOWAD M 51 16 40 14 34 17 47 17 33 16 44 34 PASS
449245 NITA RAJU KAROSIYA F 45 14 35 15 42 16 36 14 43 17 41 35 PASS
449246 PALLAVI GAJANAN PARCHAKE F 6 14 32 14 6 16 4 14 14 17 21 34 FAIL
449247 PANDURANG BHAURAO CHAVHAN M 7 0 17 0 5 0 3 0 10 0 6 AA FAIL
449248 PAYAL DILIP CHAVHAN F 32 16 44 15 33 15 10 16 32 17 24 35 FAIL
449249 PAYAL RAMESH KHANDARE F 18 0 19 0 9 0 9 8 19 16 10 AA FAIL
449250 PAYAL RAMALAL CHAVHAN F 43 14 42 15 15 14 27 15 33 15 21 34 FAIL
449251 POOJA RAJU PRAJAPATI F 36 15 20 13 15 8 17 15 21 16 21 34 FAIL
449252 PRADIP BAPURAO TODASAM M 16 14 16 0 7 12 10 14 21 15 10 34 FAIL
449253 PRAMOD RAJU SIDAM M AA 13 32 13 5 12 7 15 18 16 15 33 FAIL
449254 PRAMOD RAVINDRA KUMARE M 16 0 24 0 7 0 6 0 21 16 15 34 FAIL
449255 PRANJALI DEVIDAS WARADE F 21 14 33 15 22 14 9 9 26 17 13 34 FAIL
449256 PRASHANT SURESH ATRAM M 16 13 43 14 32 13 15 13 27 17 24 35 FAIL
449257 PRASHANT MOHAN RATHOD M 3 9 14 32 13 10 14 7 0 26 14 17 30 FAIL
449258 PRASHANT SUBHASHRAO PAWAR M 25 15 35 14 32 15 13 14 25 15 29 33 FAIL
449259 PRASHANT VILAS DEVTALE M 12 14 26 15 13 8 10 14 15 14 27 29 FAIL
449260 PRATIK TANBA GEDAM M 20 14 34 14 12 11 11 13 34 16 24 30 FAIL
449261 PRATIKSHA MANOHAR WAGHADE F 6 15 32 15 5 14 14 15 17 16 14 30 FAIL
449262 PRAVIN GAJANAN JIDDEWAR M AA 0 AA 0 AA 0 AA 0 AA 0 AA AA FAIL
449263 PRITAM MANISH SOMANKAR M 18 14 26 14 12 13 8 14 32 16 36 33 FAIL
449264 PRIYA SANJAY MISAL F 12 14 17 15 8 14 7 14 20 15 16 34 FAIL
449265 PRIYANKA GAJANAN MUJAMULE F 11 0 13 14 7 13 2 9 21 15 11 34 FAIL
449266 RAHUL GAUTAM SONTAKKE M 24 14 39 16 32 15 23 14 43 14 29 34 FAIL
449267 RAHUL RAMESH WASEKAR M 41 13 41 15 32 13 32 13 50 14 36 32 PASS
449268 RAJU SUBHASH BANDAWAR M 60 15 47 16 47 15 59 17 46 17 34 35 PASS
449269 RAMKRUSHNA DIPAK SOUTPELLIWAR M AA 0 AA 0 AA 0 AA 0 AA 0 AA AA FAIL
449270 RAVINA SUBHASH CHAVHAN F 15 14 35 15 14 14 12 15 40 17 18 34 FAIL
449271 RECHAL UDAYCHAND BORA F 35 13 40 15 32 11 14 13 28 13 32 25 FAIL
449272 ROSHNI DHANRAJ RATHOD F 25 14 35 16 32 15 21 14 36 17 28 32 FAIL
449273 ROSHANI PUNDLIK CHAVHAN F AA 0 AA 0 AA 8 AA 0 AA 0 AA AA FAIL
449274 ROSHNI SHRAVAN MESHRAM F 4 14 23 14 8 14 7 14 13 16 13 35 FAIL
449275 SHEIKH RUBINA MAHAMMAD AKRAM F 15 15 17 16 20 16 8 15 29 17 15 35 FAIL
449276 RUPALI DAMODHAR RATHOD F 26 16 45 16 21 16 21 15 27 17 28 34 FAIL
449277 RUTUJA MORESHWAR DHANDE F 17 14 32 15 16 15 4 14 17 15 14 AA FAIL
449278 SACHIN VASUDEO KOHCHADE M 49 14 46 15 37 15 52 14 44 17 32 35 PASS
449279 SAGAR DINESH GURNULE M 32 14 47 15 42 13 32 14 45 17 36 34 PASS
449280 SHEIKH  SAMEER SHABBIR M 27 16 34 16 23 12 32 15 32 17 24 35 FAIL
449281 SANDIP BHIMRAO TEKAM M 17 0 26 13 15 11 12 8 34 17 14 34 FAIL
449282 SANJIVNI VIJAY CHAVHAN F 37 14 52 15 48 15 27 15 49 17 41 35 PASS
449283 SAPNA DAMADU MADAVI F 15 14 41 14 11 0 2 14 29 16 17 34 FAIL
449284 SAURABH GHANSHAM MADAVI M 7 14 20 14 8 8 5 14 20 15 11 30 FAIL
449285 SEEMA SHANKAR KUDMETHE F 20 14 32 15 15 12 17 14 36 16 15 35 FAIL
449286 SEEMA SHERU KAVATKAR F 8 13 47 16 4 12 27 9 15 17 25 34 FAIL
449287 SHUBHAM DATTAJI BOBADE M 38 14 54 16 46 15 28 14 47 16 37 35 PASS
449288 SHUBHAM PURUSHOTTAM MESHRAM M 3 12 15 14 14 10 12 20 13 24 15 20 31 FAIL
449289 SUCHITA PRAKASH CHAVHAN F 60 14 51 16 64 16 53 15 65 16 44 35 PASS
449290 SUJIT GAJANAN RATHOD M 33 15 37 15 32 14 22 15 43 17 33 35 FAIL
449291 SULOCHANA RAJESH CHAVHAN F 22 15 35 15 32 16 28 15 37 17 38 35 FAIL
449292 SWAPNIL BHUMANNA POTGANTTIWAR M 39 14 43 14 32 13 33 14 42 17 39 34 PASS
449293 SWAPNIL RAJENDRA KANAKE M 5 0 23 14 6 0 2 0 16 0 24 AA FAIL
449294 TEJASWINI GAJANAN MARTAWAR F 60 14 51 15 58 14 46 14 58 17 42 35 PASS
449295 UJWALA JANARDHAN BHURE F AA 0 AA 0 AA 8 AA 0 AA 0 AA AA FAIL
449296 SURAJ UMESH RAI M AA 0 AA 0 AA 0 AA 0 AA 0 AA AA FAIL
449297 VAIBHAV GANESH WANDHARE M 15 14 26 14 16 11 11 9 23 15 34 28 FAIL
449298 VARSHA MAHADEO WAKADKAR F 15 15 47 15 17 13 7 14 26 15 32 35 FAIL
449299 VIJAY LAXMAN JADHAV M 18 14 34 14 21 8 12 14 36 0 31 32 FAIL
449300 VIJESH RAJU BHISE M 25 14 32 14 9 12 9 8 20 15 20 31 FAIL
449301 SHWETA VIKAS JADHAV F 8 14 34 15 10 13 8 14 14 16 24 34 FAIL
449302 VIKRAM UTTAM JADHAO M 10 0 32 14 8 11 5 12 28 15 32 29 FAIL
449303 VISHAL HARIDAS BAWANE M 9 0 17 0 11 0 4 0 23 0 13 32 FAIL
449304 VISHWAKIRTI VISHWANATH JAMBHULKAR M 22 14 14 15 9 12 17 14 26 16 31 32 FAIL
449305 YASH MAROTRAO MORE M 54 16 32 16 32 8 48 16 43 17 42 35 PASS
449306 YASHUDAS DADARAO ATRAM M 24 13 26 15 16 12 5 13 23 14 24 29 FAIL