श्री विनायक बहुउद्देशीय ग्रामीण विकास संस्था , दिग्रस द्वारा संचलित
शिवरामजी मोघे
कला , वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय
केळापूर ( पांढरकवडा ), जि. यवतमाळ - ४४५३०२

स्थानिय संचालक मंडळ

1. सौ.वेणूताई नारायण बोडखे अध्यक्षा
2. विजय आनंदराव मोघे सदस्य
3. सुरेश देवरावजी ढाले सदस्य
4. सुभाष चिंतामणराव झळके सदस्य
5. संजयराव आनंदराव मोघे सदस्य
6. सौ.किरणताई विजयराव मोघे सदस्य
7. प्रा.डॉ.अरुण नत्थूजी दसोडे शिक्षक प्रतिनिधी
8. प्रा.नरेश कृष्णराव महाजन शिक्षक प्रतिनिधी
9. प्रा.अजय जानराव सोळंके शिक्षक प्रतिनिधी
10. श्री.गजानन आनंदराव मोघे शिक्षकेतर प्रतिनिधी
11. प्राचार्य डॉ. शंकर राजेश्वरराव वऱ्हाटे पदसिद्ध सचिव
Go Back