श्री विनायक बहुउद्देशीय ग्रामीण विकास संस्था , दिग्रस द्वारा संचलित
शिवरामजी मोघे
कला , वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय
केळापूर ( पांढरकवडा ), जि. यवतमाळ - ४४५३०२

संचालक मंडळ

सौ.वेणूताई नारायण बोडखे अध्यक्षा
विजय आनंदराव सचिव
सुरेश देवराव ढाले कोषाध्यक्ष
सुभाष चिंतामणराव झळके सहसचिव
किरण विजयराव मोघे सदस्य
संजय आनंदराव मोघे सदस्य
डॉ. किशोर शिवराम पवार सदस्य
Go Back