श्री विनायक बहुउद्देशीय ग्रामीण विकास संस्था , दिग्रस द्वारा संचलित
शिवरामजी मोघे
कला , वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय
केळापूर ( पांढरकवडा ), जि. यवतमाळ - ४४५३०२

वाणिज्य शाखा विषय

बी.कॉम (प्रथम वर्ष )
१) इंग्रजी (ENG)
२) मराठी (MAR)
३) व्यवसाय व्यवस्थापनाचे तत्त्व (PBM)
४) व्यावसायिक अर्थशास्त्र (BEC)
५) वित्तीय लेखाकर्म (FAC)
६) संगणक (CFS)

बी.कॉम (द्वितीय वर्ष )
१) इंग्रजी (ENG)
२) मराठी (MAR)
३) मुद्रा आणि वित्तीय प्रणाली (MFS)
४) अंकेक्षण आणि आयकर(AIT)
५) प्रमंडळ लेखांकन (CAC)
६) व्यावसायिक गणितीय सांख्यकी (BMS)
७) माहिती तंत्रज्ञान आणि व्यावसायिक माहिती प्रक्रिया (ITB)

बी.कॉम (तृतीय वर्ष )
१) इंग्रजी (ENG)
२) मराठी (MAR)
३) व्यावसायिक पर्यावरण (BEM)
४) परिव्यय व प्रबंधकीय लेखाकर्म (CMA)
५) बिझिनेस रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क्स अंड कंपनी लॉ (BRFC)
६) इंटरनेट अंड वर्ल्ड वाईब वेब (IWW)
७) एसेन्शिअल ऑफ इ-कॉमर्स (EOE )

Go Back